Natuurbegraven

Een natuurgraf is een laatste rustplaats omringd door een passend decor van veranderende seizoenen.De eerste natuurbegraafplaatsen van Groningen en Friesland wekken veel belangstelling en sympathie. Landbouwgrond is in een tijdsbestek van jaren omgevormd tot nieuw natuurgebied met tijdelijke functie begraafplaats. Tijdelijk, want graven worden niet geruimd en krijgen de tijd om volledig op te gaan in de natuur. Het is ook om die reden dat er strikt genomen één persoon per 25 m2 begraven wordt.

Hand in hand met de natuur

De uitgangspunten van het begraven in de natuur zijn het gebruik van volledig afbreekbare materialen voor het omhulsel als de kist of wade. Dat geldt eveneens voor de kleding van de overledene. Een natuurlijk en bescheiden grafmonument in de vorm van een zwerfkei of boomschijf past hierbij. Een jonge boom of struik heeft de voorkeur, het belangrijkste uitgangspunt is immers het ontstaan van een beschermd natuurgebied in de vorm van een begraafbos.Daarbij komt dat er geen sprake is van verlenging van de grafrechten, noch van verplicht onderhoud.De invulling van een uitvaart wordt steeds persoonlijker en op voorhand bespreekbaar. Als u kiest voor een begraafplaats in de natuur, kan dat op een zelf uitgekozen plek.U bent van harte welkom voor een wandeling of rondleiding. Kijk voor meer informatie op de websites van Natuurbegraafplaats Reiderwolde en Natuurbegraafplaats Fryslân.Klik hier om contact met ons op te nemen.

© Maatschap natuurbegraven Design MIKS®