Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Noorderreed 22 (via Bremer Wildernis), 8565 GP Sondel

Op deze locatie is een gevarieerd inheems bos gerealiseerd dat mooi aansluit op het omliggende bestaande, eeuwenoude woud de Bremer Wildernis. De voormalige robiniaplantage is omgevormd tot nieuw natuurgebied in de vorm van een natuurbegraafplaats.

Natuurbegraven draagt bij aan de bescherming en het behoud van dit nieuwe natuurgebied dat steeds gevarieerder en fraaier zal worden naarmate de tijd verstrijkt, omdat het bos van binnenuit wordt vernieuwd. Het streekdorp Sondel ligt op de zuidelijke zandrug van Gaasterlân, niet ver van natuurgebied De Sondeler Leijen.

Homogene, gelijkvormige en niet-inheemse aanplantingen maken hierbij plaats voor meer gevarieerde vegetatie met overwegend inheemse soorten. Waar mogelijk wordt een verticale gelaagdheid gerealiseerd met een afwisseling van bomen, heesters en een rijke bosvloer. Tevens wordt gestreefd naar een bos waarin verschillende ontwikkelingsfasen terug te vinden zijn. Hier een groep volwassen bomen, daar een veld jonge scheuten. Op sommige plekken is er openheid en krijgt de zon meer invloed. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd geheel en krijgt de natuur de kans om te floreren.

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Meer informatie?

Bekijk website van Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis