Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Noorderreed 22 (via Bremer Wildernis), 8565 GP Sondel

Deze locatie bevindt zich aan de noordzijde van het oude woud de Bremer Wildernis in Sondel en is gesitueerd op een voormalige robinia plantage.

De status landbouwgrond is hiermee opgeschaald naar natuurgebied en zowel de richtlijnen voor natuurbegraven als de mate van onderhoud zullen er toe bijdragen dat de natuur hier kan floreren.

Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

Meer informatie?

Bekijk website Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis