Natuurbegraafplaats Westerwolde

Alverschotenseweg 50, 7346 AL Hoog Soeren

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven in de natuur liggen. Op een reguliere begraafplaats liggen graven in rechte rijen langs verharde paden.

Op een natuurbegraafplaats liggen graven in schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over het gebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen speciaal vervaardigde grafstenen. Graven worden veelal gemarkeerd met zwerfkeien of kleine houten bordjes. Achterliggende gedachte bij een natuurbegraafplaats is: wat uit de natuur komt, gaat terug naar de natuur.

Tekst & foto, geciteerd van Natuurbegraafplaats Westerwolde, bron: http://www.natuurbegraafplaatswesterwolde.nl

Meer informatie?

Bekijk website Natuurbegraafplaats Westerwolde